Aanbod voor bedrijven

Start abonnement (KOR)

 • vanaf 50 euro netto per maand
 • Berekening en indiening van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (Inkomstenbelasting)
 • 80 banktransacties per kalenderjaar, max. inkomen 20000 euro

Basis abonnement

 • 100 euro netto per maand
 • Berekening en indiening van driemaandelijkse/maandelijkse BTW/BTW-aangiften bij de Belastingdienst – Belastingdienst
 • Berekening en indiening van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (Inkomstenbalasting)
 • Indiening van een driemaandelijkse/maandelijkse correctie van de BTW/BTW(Suppletie Omzetbelasting) aangiften een bepaald belastingjaar
 • max. 60 transacties per kwartaal
 • Sjabloon voor het uitgeven van facturen, offertes, het bijhouden van een zakenreisregister (MS Office)

Premium abonnement

 • 140,- euro netto per maand
 • Berekening en indiening van driemaandelijkse/maandelijkse BTW/BTW-aangiften bij de Belastingdienst – Belastingdienst
 • Berekening en indiening van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (Inkomstenbelasting)
 • Indiening van een driemaandelijkse/maandelijkse correctie van de BTW/BTW(Suppletie Omzetbelasting) aangiften een bepaald belastingjaar
 • Indiening van een eenmalige voorlopige jaarlijkse inkomstenbelasting regeling tegen het einde van maart van dit jaar (Voorlopige Aanslag)
 • max. 80 transacties per kwartaal
 • Persoonlijk overleg op kantoor (0,5 uur Max./jaar)

Top abonnement

 • 180 euro netto per maand
 • Berekening en indiening van driemaandelijkse/maandelijkse BTW/BTW-aangiften bij de Belastingdienst – Belastingdienst
 • Berekening en indiening van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (Inkomstenbelasting)
 • Indiening van een driemaandelijkse/maandelijkse correctie van de BTW/BTW(Suppletie Omzetbelasting) aangiften
 • Indiening van een eenmalige voorlopige jaarlijkse inkomstenbelasting regeling tegen het einde van maart van dit jaar (Voorlopige Aanslag)
 • 120 transacties per kwartaal
 • Telefonisch overleg met de belastingdienst om zaken in verband met uw onderneming op te helderen/op te lossen
 • Het opstellen van brieven richting de Belastingdienst
 • Het invullen van formulieren bij de Belastingdienst  met betrekking tot uw bedrijf
 • Terugvordering (incassoprocedure)
 • Een enkele afwikkeling van een fiscale partner met (Inkomstenbelasting) in een bepaald belastingjaar.
 • Bijstand bij belastingcontrole,
 • Persoonlijk overleg op kantoor (3 uur Max. /per jaar)

Online abonnement

 • 100 euro netto per maand
 • factuurprogramma (geen limiet)
 • programma voor aanbiedingen
 • smartphone-app
 • toegang tot administratie 24/7
 • u stuurt ons elektronisch vouchers en bonnetjes
 • het toezicht op betalingen en het verzenden van herinneringen

Abonnement Uurtarief

 • Bedrijven met veel transacties per kalenderjaar omvatten een uurtarief dat individueel

Belastingen uit Nederland voor bedrijven

Income tax – Inkomstenbelasting

 1. De inkomstenbelasting wordt geheven op inkomsten uit een bepaald belastingjaar, uit alle bronnen van werk. De winst van de onderneming wordt geheven, rekening houdend met zakelijke vergoedingen en algemene persoonlijke toelagen na het einde van het belastingjaar.

Belastingdrempels in Nederland – Inkomstenbelasting:

Schaal Inkomen Belasting
1 Tot €68.507 37,35%
2 Meer dan 68.507 € 49,50%

Sociale belasting (ZVW – Zorgverzekeringswet)

2.ZvW-belasting moet door de handelaar worden betaald, zelfs nadat rekening is gehouden met de inhoudingen. Zvw wordt echter rechtstreeks in rekening gebracht op de winst van de onderneming, exclusief kortingen na het einde vanhet belastingjaar (het steekproeftarief voor 2020 bedroeg 5,45%).

BTW-belasting

3.Omzetbelasting (gelijk aan btw in Polen) – goed voor kwartaal (of maandelijks) in verplichte aangiften ingediend bij Belastingdienst.

Toepasselijke BTW-tarieven in 2024:

 • 21 % – basistarief,
 • 9% – het tarief (etenwaren),
 • 0% – omvat m.in intracommunautaire levering van goederen en uitvoer van goederen.

Algemene informatie: belastingkredieten, kosten, bedrijfswagen

Bedrijfskosten:

Voorbeelden van soorten bedrijfskosten zijn:

 • administratieve kosten (m.in telefoon, internet, kantoorbenodigdheden),
 • Reclame
 • vaste activa (investeringen van meer dan 450 Euro netto – m.in. bedrijfswagen, computer, laptop, camera, gereedschap en machines),
 • kosten van het huren van bedrijfspanden (kantoor, garage, opslagruimten),
 • kosten in verband met de tewerkstelling van werknemers en onderaannemers;
 • transportkosten (aankoop of verhuur van een auto voor zakelijk gebruik, vervoer van materialen),
 • materialen en alle andere kosten die worden gemaakt bij het runnen van het bedrijf.

Kortingen voor ondernemers

 • STARTERS AFTREK: vrijstelling voor de beginnende ondernemer wordt alleen verleend in de eerste 3 jaar van het runnen van het bedrijf,
 • ZELFSTANDIG – Opluchting voor een zelfstandige ondernemer. De ondernemer moet gedurende het jaar minimaal 1.225 uur voor zijn eigen bedrijf werken (deze uren omvatten tijd besteed aan werk, evenals woon-werkverkeer, administratie, reclame, ontmoeting met een klant, enz.)
 • MKB 14% – middel en kleine bedrijven (vrijstelling voor het midden- en kleinbedrijf), 14% op de winst van het bedrijf
 • INVESTIERING AFTREK 28% – beleggingsvermindering 28% (min.2401 €/jaar netto vaste activa). Beleggingsvermindering kan alleen worden toegepast als de ondernemer heeft geïnvesteerd in vaste activa in de onderneming boven de 2.401 € netto per jaar. Dit geldt alleen voor beleggingen boven de €450 netto.

Prijslijst van diensten voor ondernemingen

L.p. Servicetype Beschrijving Prijs per service
Boekhouddiensten Netto
1 ZZP Boekhouding Corporate administration uitvoeren (BASIC-abonnement*) – 1 maand 70 €
2 VOF Boekhouding Corporate administration uitvoeren (BASIC-abonnement*) – 1 maand 100 €
3 BV Boekhouding Uitvoeren van bedrijfsadministratie – tarief per uur 50 €
4 ZZP’s jaarlijkse schikking Volledige afwikkeling van ZZP(inkomstenbelasting & btw/btw) individuele waardering van min. 500 €
5 Salaris Voorbereiding van salaris – 1 maand 25 €
6 Facturen opstellen Maandelijkse kosten voor het opstellen van uw facturen 20 €
 Belastingaangiften
7 Belastingaangifte (NL) – Partner Aangifte indienen voor een partner – 1 persoon / 1 jaar 60 €
8 Belastingaangifte (EU) Aangifte doen in Nederland voor EU-bedrijven – 1 persoon / 1 jaar 150 €
9 Correctie van de belastingaangifte Indiening van correctie aangifte inkomstenbelasting – 1 persoon / 1 jaar 60 €
Verzekering
10 Autoverzekering Toepassing 75 €
11 Bedrijfsverzekering Toepassing 75 €
Vertalingen door
12 Vertalingen door Vertalingen op verzoek van de klant individuele waardering
Lijst en aanvragen en termijnen
13 Lijsten Het opstellen van een brief op verzoek van de klant min.30 €
14 Belastinguitstel – 4 termijnen Telefonisch verzoek aan de belastingdienst om inkomstenbelasting of btw/btw uit te stellen 30 €
15 Belastinguitstel – 6 termijnen Schriftelijk verzoek aan de belastingdienst om de inkomstenbelasting of btw/btw uit te stellen 50 €
16 Belastinguitstel – 12 termijnen Schriftelijke aanvraag bij het belastingkantoor voor uitstel van de inkomstenbelasting of btw/btw 150 €
17 A1 Toepassing 75 €
Auto
18 Wegenbelasting (MRB) Toepassing 40 €
19 MRB incasso Indiening van een aanvraag tot automatische inning van 30 €
20 Douane (BPM) Toepassing (inclusief autotelex berekening) 100 €
21 Autotelex Duty (BPM) Berekening van de rechten per voertuig 50 €
22 Autoleasing Bijstand bij het verkrijgen van leases voor bedrijfswagens, 250 €
23 Parkeren Aanvraag bij de gemeente  (alleen met DigiD-code) 30 €
24 Rdw Rdw Een vergadering plannen 40 €
25 Uittreksel BRP Aanvraag van een certificaat bij de gemeente 30 €
26 Autoverzekering Toepassing 75 €