Aanbod voor bedrijven

Start abonnement

 • 50 euro netto per maand
 • Berekening en indiening van driemaandelijkse/maandelijkse BTW/BTW-aangiften bij de Belastingdienst – Belastingdienst
 • Berekening en indiening van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (Inkomstenbalasting)
 • 35 banktransacties per kalenderjaar, max. inkomen 25000 euro
Aanschaffen

Basis abonnement

 • 70 euro netto per maand
 • Berekening en indiening van driemaandelijkse/maandelijkse BTW/BTW-aangiften bij de Belastingdienst – Belastingdienst
 • Berekening en indiening van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (Inkomstenbalasting)
 • Indiening van een driemaandelijkse/maandelijkse correctie van de BTW/BTW(Suppletie Omzetbelasting) aangiftein een bepaaldbelastingjaar
 • 60 banktransacties per kalenderjaar
 • Sjabloon voor het uitgeven van facturen, offertes, het bijhouden van een zakenreisregister (MS Office)
Aanschaffen

Premium abonnement

 • 90 euro netto per maand
 • Berekening en indiening van driemaandelijkse/maandelijkse BTW/BTW-aangiften bij de Belastingdienst – Belastingdienst
 • Berekening en indiening van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (Inkomstenbalasting)
 • Indiening van een driemaandelijkse/maandelijkse correctie van de BTW/BTW(Suppletie Omzetbelasting) aangiftein een bepaaldbelastingjaar
 • Indiening van een eenmalige voorlopige jaarlijkse inkomstenbelasting regeling tegen het einde van maart van dit jaar (Voorlopige Aanslag)
 • 100 banktransacties per kalenderjaar
 • Facturen aan de klant uitgeven (max. 52 szt.za volledige kalenderjaar)
 • Persoonlijk overleg op kantoor (0,5 uur Max./jaar)
Aanschaffen

Top abonnement

 • 120 euro netto per maand
 • Berekening en indiening van driemaandelijkse/maandelijkse BTW/BTW-aangiften bij de Belastingdienst – Belastingdienst
 • Berekening en indiening van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (Inkomstenbalasting)
 • Indiening van een driemaandelijkse/maandelijkse correctie van de BTW/BTW(Suppletie Omzetbelasting) aangiftein een bepaaldbelastingjaar
 • Indiening van een eenmalige voorlopige jaarlijkse inkomstenbelasting regeling tegen het einde van maart van dit jaar (Voorlopige Aanslag)
 • 200 banktransacties per kalenderjaar
 • Facturen aan de klant uitgeven (max. 65 szt.za volledig kalenderjaar)
 • Telefonisch overleg met deBelastingdienstBelastingdienstom zaken in verband met het bedrijf op te helderen/op te lossen
 • Het opstellen van brievenBelastingdienst) aan de Belastingdienst
 • Het invullen van formulieren bij de Belastingdienst (Belastingdienst) met betrekking tot het bedrijf
 • Terugvordering (incassoprocedure))
 • Een enkele afwikkeling van een fiscale partner metinkomstenbelasting (Inkomstenbelasting) ineen bepaald belastingjaar.
 • Bijstand bij belastingcontrole,
 • Persoonlijk overleg op kantoor (1 uur Max. /jaar)
Aanschaffen

Online abonnement

 • 70 euro netto per maand
 • factuurprogramma (geen limiet)
 • programma voor aanbiedingen
 • smartphone-app
 • toegang tot administratie 24/7
 • u stuurt ons elektronisch vouchers en bonnetjes
 • het toezicht op betalingen en het verzenden van herinneringen
Aanschaffen

Abonnement Uurtarief

 • Bedrijven met meer dan 200 banktransacties per kalenderjaar omvatten een uurtarief dat individueel
Aanschaffen

Belastingen uit Nederland voor bedrijven

Income tax – Inkomstenbelasting

 1. De inkomstenbelasting wordt geheven op inkomsten uit een bepaald belastingjaar, uit alle bronnen van werk. De winst van de onderneming wordt geheven, rekening houdend met zakelijke vergoedingen en algemene persoonlijke toelagen na het einde van het belastingjaar.

Belastingdrempels in Nederland – Inkomstenbelasting:

Schaal Inkomen Belasting
1 Tot €68.507 37,35%
2 Meer dan 68.507 € 49,50%

Sociale belasting (ZVW – Zorgverzekeringswet)

2.ZvW-belasting moet door de handelaar worden betaald, zelfs nadat rekening is gehouden met de inhoudingen. Zvw wordt echter rechtstreeks in rekening gebracht op de winst van de onderneming, exclusief kortingen na het einde vanhet belastingjaar (het steekproeftarief voor 2020 bedroeg 5,45%).

BTW-belasting

3.Omzetbelasting (gelijk aan btw in Polen) – goed voor kwartaal (of maandelijks) in verplichte aangiften ingediend bij Belastingdienst.

Toepasselijke BTW-tarieven in 2020:

 • 21 % – basistarief,
 • 9% – het tarief zal devrouwverlagen,
 • 0% – omvat m.in intracommunautaire levering van goederen en uitvoer van goederen.

Algemene informatie: belastingkredieten, kosten, bedrijfswagen

Bedrijfskosten:

Voorbeelden van soorten bedrijfskosten zijn:

 • administratieve kosten (m.in telefoon, internet, kantoorbenodigdheden),
 • Reclame
 • vaste activa (investeringen van meer dan 450 Euro netto – m.in. bedrijfswagen, computer, laptop, camera, gereedschap en machines),
 • kosten van het huren van bedrijfspanden (kantoor, garage, opslagruimten),
 • kosten in verband met de tewerkstelling van werknemers en onderaannemers;
 • transportkosten (aankoop of verhuur van een auto voor zakelijk gebruik, vervoer van materialen),
 • materialen en alle andere kosten die worden gemaakt bij het runnen van het bedrijf.

Kortingen voor ondernemers

 • STARTERS AFTREK: vrijstelling voor de beginnende ondernemer wordt alleen verleend in de eerste 3 jaar van het runnen van het bedrijf,
 • ZELFSTANDIG – Opluchting voor een zelfstandige ondernemer. De ondernemer moet gedurende het jaar minimaal 1.225 uur voor zijn eigen bedrijf werken (deze uren omvatten tijd besteed aan werk, evenals woon-werkverkeer, administratie, reclame, ontmoeting met een klant, enz.)
 • MKB 14% – middel en kleine bedrijven (vrijstelling voor het midden- en kleinbedrijf), 14% op de winst van het bedrijf
 • INVESTIERING AFTREK 28% – beleggingsvermindering 28% (min.2401 €/jaar netto vaste activa). Beleggingsvermindering kan alleen worden toegepast als de ondernemer heeft geïnvesteerd in vaste activa in de onderneming boven de 2.401 € netto per jaar. Dit geldt alleen voor beleggingen boven de €450 netto.

Prijslijst van diensten voor ondernemingen

L.p. Servicetype Beschrijving Prijs per service
Boekhouddiensten Netto
1 ZZP Boekhouding Corporate administration uitvoeren (BASIC-abonnement*) – 1 maand 70 €
2 VOF Boekhouding Corporate administration uitvoeren (BASIC-abonnement*) – 1 maand 100 €
3 BV Boekhouding Uitvoeren van bedrijfsadministratie – tarief per uur 50 €
4 ZZP’s jaarlijkse schikking Volledige afwikkeling van ZZP(inkomstenbelasting & btw/btw) individuele waardering van min. 500 €
5 Salaris Voorbereiding van salaris – 1 maand 25 €
6 Fiscale simulatie Voorlopige berekeningenvande niet-vennootschapsbelasting in het lopende belastingjaar 40 €
 Belastingaangiften
7 Belastingaangifte (NL) – Partner Aangifte indienen voor een partner – 1 persoon / 1 jaar 50 €
8 Belastingaangifte (EU) Aangifte doen in Nederland voor EU-bedrijven – 1 persoon / 1 jaar 150 €
9 Correctie van de belastingaangifte Indiening van correctie aangifte inkomstenbelasting – 1 persoon / 1 jaar 50 €
Verzekering
10 Autoverzekering Toepassing 50 €
11 Bedrijfsverzekering Toepassing 75 €
Vertalingen door
12 Vertalingen door Vertalingen op verzoek van de klant individuele waardering
Lijst en aanvragen en termijnen
13 Lijsten Het opstellen van een brief op verzoek van de klant min.30 €
14 Belastinguitstel – 4 termijnen Telefonisch verzoek aan de belastingdienst om inkomstenbelasting of btw/btw uit te stellen 20 €
15 Belastinguitstel – 6 termijnen Schriftelijk verzoek aan de belastingdienst om de inkomstenbelasting of btw/btw uit te stellen 30 €
16 Belastinguitstel – 12 termijnen Schriftelijke aanvraag bij het belastingkantoor voor uitstel van de inkomstenbelasting of btw/btw 75 €
17 A1 Toepassing 35 €
Auto
18 Wegenbelasting (MRB) Toepassing 30 €
19 MRB incasso Indiening van een aanvraag tot automatische inning van 20 €
20 Douane (BPM) Toepassing (inclusief autotelex berekening) 100 €
21 Autotelex Duty (BPM) Berekening van de rechten per voertuig 50 €
22 Autoleasing Bijstand bij het verkrijgen van leases voor bedrijfswagens, 180 €
23 Parkeren Aanvraag bij de gemeente  (alleen met DigiD-code) 30 €
24 Rdw Rdw Een vergadering plannen 30 €
25 Uittreksel BRP Aanvraag van een certificaat bij de gemeente 20 €
26 Autoverzekering Toepassing 50 €