Wniosek o ubezpieczenie firmy w Niderlandach (OC/AVB)

Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

//
Uwaga ! prawidłowy format daty: dzień-miesiąc-rok

Adres zameldowania

Dane kontaktowe

Uwaga ! adres e-mail nie jest wymagany

Informacje o ubezpieczeniu

Np. Budownictwo ogólne
//
Uwaga ! prawidłowy format daty: dzień-miesiąc-rok

Dodatkowe pytania

W przypadku odpowiedzi "Tak" - należy podać rodzaj dodatkowej działalności !
Zwróć uwagę! Sektory te są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej!
Jeżeli tak, wyjaśnienie:
Jeżeli tak, wyjaśnienie:

Dodatkowe informacje

Uwaga ! pole nieobowiązkowe

Załączniki

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Uwaga ! Tylko pliki PDF & JPG są akceptowane (max. rozmiar jednego pliku 2 Mb)

Akceptacja OWU

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu są aktualne i zgodne z prawdą. Biuro Mojka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność danych zamieszczonych na niniejszym formularzu. Informuję również, że zapoznałem się z treścią OWU (ogólne warunki umowy) i w pełni je akceptuje.