Wystawienie nowej faktury czy korekta faktury ?

Dane klienta biura Mojka

Dane kontrahenta

Uwaga ! podać dane firmy, na którą mamy wystawić fakturę

Dane do faktury

Załączniki

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Uwaga! np. werkbon -tylko jeżeli kontrahent wymaga wraz z fakturą lub fakturę, której korekty mamy dokonać.