Wniosek o leasing auta w Niderlandach

Dane personalne wnioskodawcy

//
Uwaga ! prawidłowy format daty: dzień-miesiąc-rok

Adres zameldowania

Dane kontaktowe

Uwaga ! adres e-mail nie jest wymagany

Wpłata początkowa

Wartość przedmiotu leasingu netto (kwota):

Cel leasingu:

Czym jest leasing operacyjny? Leasing operacyjny, inaczej usługowy polega na przekazaniu w użytkowanie środka trwałego w zamian za opłacanie rat leasingowych. Przedmiot leasingu pozostaje we własności leasingodawcy. Wszelkie opłaty tj. czynsz leasingowy, opłaty wstępne i wydatki na paliwo, korzystający może wpisać w koszty uzyskania przychodu. Natomiast leasingodawca opłaca ubezpieczenie auta,podatek drogowy oraz koszty serwisu - napraw. Czym jest leasing finansowy? Leasing finansowy polega na przekazaniu w użytkowanie środka trwałego w zamian za opłacanie rat leasingowych. Jednak przedmiot leasingu jest zapisany jako środek trwały leasingobiorcy. Leasingobiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych i właścicielem przedmiotu leasingu od początku trwania umowy. Leasingobiorca pokrywa wszelkie opłaty za auto:opłaca ubezpieczenie auta, podatek drogowy oraz koszty serwisu - napraw jak i wydatki na paliwo.

Okres leasingu

Auto

np. Ford
np. Focus
np. 2020
np.: 150 750 km

Wybierz, kiedy planujesz leasing

Wysokość ostatniej raty

Dodatkowe informacje

Uwaga ! pole nieobowiązkowe

Załączniki

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Uwaga ! Tylko pliki PDF & JPG są akceptowane (max. rozmiar jednego pliku 2 Mb)

Akceptacja OWU

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu są aktualne i zgodne z prawdą. Biuro Mojka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność danych zamieszczonych na niniejszym formularzu. Informuję również, że zapoznałem się z treścią OWU (ogólne warunki umowy) i w pełni je akceptuje.