Wniosek o rozliczenie z dofinansowania do ubezpieczenia w Niderlandach

Rok rozliczeniowy

Uwaga ! rok rozliczeniowy to rok, za który Państwo się rozliczacie z dofinansowania

Dane personalne wnioskodawcy

//
Uwaga ! prawidłowy format daty: dzień-miesiąc-rok
Uwaga ! BSN - burgerservicenummer (odpowiednik polskiego numeru PESEL). Numer identyfikacyjny w Niderlandach dla instytucji administracyjno-urzędowych.

Adres zameldowania

Uwaga ! Jeśli jesteś zameldowany(-na) w Niderlandach, proszę podać adres Niderlandzki. W innym przypadku, proszę podać adres z innego kraju.

Dane kontaktowe

Uwaga ! adres e-mail nie jest wymagany, jednak potwierdzenie rozliczenia wysyłamy na ww. podany adres e-mail.

Okres ubezpieczenia wnioskodawcy

Uwaga ! o dofinansowanie mogą ubiegać się tylko osoby ubezpieczone w Niderlandach

Dochody wnioskodawcy

Partnerstwo

Dodatkowe informacje

Uwaga ! pole nieobowiązkowe
Uwaga ! adres e-mail nie jest wymagany, jednak potwierdzenie rozliczenia wysyłamy na ww. podany adres e-mail.

Załączniki

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Uwaga! Tylko pliki PDF & JPG są akceptowane (max. rozmiar jednego pliku 2 Mb)

Akceptacja OWU

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu są aktualne i zgodne z prawdą. Biuro Mojka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność danych zamieszczonych na niniejszym formularzu. Informuję również, że zapoznałem się z treścią OWU (ogólne warunki umowy) i w pełni je akceptuje.