Wniosek o ubezpieczenie auta w Niderlandach

Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

//
Uwaga ! prawidłowy format daty: dzień-miesiąc-rok

Adres zameldowania

Dane kontaktowe

Uwaga ! adres e-mail nie jest wymagany

Auto

np. Ford
Klasyfikacja pojazdu wg. RDW

Dane do ubezpieczenia auta

Np. 1 rok, 2 lata
//
Uwaga ! prawidłowy format daty: dzień-miesiąc-rok

Dodatkowe ubezpieczenia :

W przypadku odpowiedzi "Nie" - należy podać dane głównego kierowcy !
Jeżeli tak, proszę o ich wyszczególnienie

Dodatkowe informacje

Uwaga ! pole nieobowiązkowe

Załączniki

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Uwaga ! Tylko pliki PDF & JPG są akceptowane (max. rozmiar jednego pliku 2 Mb)

Akceptacja OWU

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu są aktualne i zgodne z prawdą. Biuro Mojka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność danych zamieszczonych na niniejszym formularzu. Informuję również, że zapoznałem się z treścią OWU (ogólne warunki umowy) i w pełni je akceptuje.