Rozliczenie roczne za rok 2021

Dane firmy

//
Uwaga ! prawidłowy format daty: dzień-miesiąc-rok
Uwaga ! adres e-mail nie jest wymagany

Pytania (opcje)

Informujemy, iż prawidłowy termin rozliczenia rocznego firmy za 2021 r (bez przedłużenia) jest do dnia 30-04-2022 !

Wymagane dokumenty do rozliczenia rocznego firmy

W przypadku odpowiedzi "Tak" - należy podać kwotę zaliczek za cały rok 2021 !
Jeżeli posiadasz hipotekę w Niderlandach, obowiązkowo należy dołączyć do załączników dokumenty: WOZ - wartość mieszkania, jaaropgave z hipoteki (dokument ma obowiązek wydać bank lub firma udzielająca hipotekę po zakończeniu roku rozliczeniowego). Tylko w przypadku zakupu mieszkania pod hipotekę w Niderlandach w roku rozliczeniowym, należy dołączyć dodatkowo koszty notariusza oraz raport z taksacji.

Dodatkowe informacje

Uwaga ! pole nieobowiązkowe

Akceptacja OWU

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu są aktualne i zgodne z prawdą. Biuro Mojka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność danych zamieszczonych na niniejszym formularzu. Informuję również, że zapoznałem się z treścią OWU (ogólne warunki umowy) i w pełni je akceptuje.