Ankieta 2023

Dane firmy

//
Uwaga ! prawidłowy format daty: dzień-miesiąc-rok
Uwaga ! adres e-mail nie jest wymagany

Pytania

Informujemy, iż prawidłowy termin rozliczenia rocznego firmy za 2023 r (bez przedłużenia) jest do dnia 30-04-2024 ! Przedłużenie ww. terminu dla firm z abonamentem Basic jest dodatkowo płatne 50 euro / 1 os.
W przypadku odpowiedzi "Tak" - obowiązkowo należy wypełnic dane partnera w formularzu IB za rok 2023. Koszt rozliczenia partnera wg. gólnego cennika na naszej stronie www.mojka.nl
Koszt złożenia wniosku wg. ogólnego cennika dostępnego na naszej stronie www.mojka.nl

Wymagane dokumenty do rozliczenia rocznego firmy

Uwaga ! Należy wybrać jedną z dwóch pierwszych odpowiedzi ! Trzecia odpowiedź służy jedynie w celu informacyjnym !
W przypadku odpowiedzi "Tak" - należy podać kwotę zaliczek za cały rok 2023 !
Uwaga ! Jeżeli posiadasz hipotekę w Niderlandach, obowiązkowo należy dołączyć do załączników dokumenty: WOZ - wartość mieszkania (na dzień 01-01-2023), jaaropgave z hipoteki (dokument ma obowiązek wydać bank lub firma udzielająca hipotekę po zakończeniu roku rozliczeniowego). Tylko w przypadku zakupu mieszkania pod hipotekę w Niderlandach w roku rozliczeniowym, należy dołączyć dodatkowo koszty notariusza oraz raport z taksacji.
* ZELFSTANDIG AFTREK * ulga dla przedsiębiorcy samodzielnego. Przedsiębiorca w ciągu roku musi przepracować dla własnej firmy minimum 1.225 godzin (do godzin tych zaliczany jest czas poświęcony na prace, jak również na dojazd do pracy, administracje, reklamę, spotkanie z klientem itd.) 1.225 godzin pracy musi znaleźć odzwierciedlenie kwotowe w fakturach oraz czasowe (osoba, która otworzyła swoja działalność np. we wrześniu nie mogła poświecić w danym roku 1.225 godzin pracy dla swojej firmy). Przedsiębiorca powinien wykazywać się samodzielnością, czyli m.in. sam wystawia faktury, prowadzi księgowość swojej firmy, inwestuje w środki trwałe, posiada zróżnicowanych zleceniodawców, prowadzi reklamę swojej firmy. Ulga dla samodzielnego przedsiębiorcy przysługuje przez kolejne lata prowadzenia firmy pod warunkiem, że przedsiębiorca spełnia warunki samodzielnego przedsiębiorcy.

Dodatkowe informacje

Akceptacja OWU

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu są aktualne i zgodne z prawdą. Biuro Mojka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność danych zamieszczonych na niniejszym formularzu. Informuję również, że zapoznałem się z treścią OWU (ogólne warunki umowy) i w pełni je akceptuje.